ISO Системи за управление

Фирма АКТИМ осъществява консултантски услуги по  ISO Системи за управление чрез Качеството ЕООД

Качеството ЕООД е консултантска организация, специализирана в разработването, внедряването и поддържането на ISO Системи за управление – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и др

Динамичното развитие на технологиите и все по-широкото приложение на ISO системите за управление налагат един нов подход на управление, основаващ се на интегрирането на ISO системите за управление и различните видове информационни системи, като CRM, ERP, BI и др.

Интегрирането на различните системи осигурява:

  • оптимизация на процесите без дублирането на дейности;
  • ефективен, прозрачен и проследим процес на изпълнение;
  • лесен и навременен достъп до необходимата информация;
  • наблюдение и измерване на изпълнението;
  • анализ на данни;
  • ефективни решения  основани на реални факти.

Успешното интегриране на системите за управление се определя, както от ангажираността на ръководството на организацията, така и от компетентността на консултантите. Качеството ЕООД работи с консултанти притежаващи дългогодишен опит и доказали своите познания в областта на ISO системите за управление и информационните системи за управление на бизнеса.

 www.kachestvoto.com; 

 

уеб дизайнiRobot