Решения за малкия, среден и голям бизнес

Zeron® V/4 е ERP система от ново поколение. Подходящае за малки, средни (Zeron® V/4 Стандарт) и големи фирми (Zeron® V/4 Enterprice)

Zeron® V/4 поддържа ERP функционалност в следните области:

  • Счетоводство и финанси
  • Търговия
  • Отношения с клиенти
  • Производство
  • Сервиз
  • Човешки ресурси
  • Прогнозиране и планиране
  • Абонаменти и билинг
  • Управление на проекти
  • Застраховане

Повече за Zeron® V/4 е ERP

ПП СТИЛ

Системата за управление на човешките ресурси "СТИЛ" e специализиран програмен продукт за автоматизирано изчисляване на разходите за труд и за управление на персонала. Той е подходящ както за малки, така и за големи предприятия и организации, без значение предмета на дейност. Предлагат се варианти за работа с една, както и с неограничен брой фирми. Програмата е напълно съобразена с действащата нормативна уредба и се актуализира динамично.  

Повече за ПП Стил

Микроинвест

Продуктите на Микроинвест са подходящо решение за микро и малки фирми. Със сравнително малка инвестиция ще получите гъвкави и богато функционални решения за управление на склад, ресторант, магазин, счетоводство, ТРЗ. 

Повече информация за продуктите на Микроинвест.


уеб дизайнiRobot