-СПРАВОЧЕН И ПРАВЕН СОФТУЕР ЗА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СФЕРИ, ЕКСПЕРТИ И ЗВЕНА ОТ СТРУКТУРИТЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

АКТИМ Е ОТОРИЗИРАН партньор  на Сиела. Предлагаме пълният набор от правно-информационни продукти:

Сиела- Норми

Пълните и актуални текстове на българската нормативна уредба и прилежащите им поднормативни актове, стари редакции.
Повече...

Сиела Евро
Европейското законодателство в превод на български език. Пълна информационна двуезична система с текстовете на английски и официалните преводи от Брюксел на български език.
Повече...

Сиела Процедури
ЮРИДИЧЕСКИ НАРЪЧНИК за гражданите и бизнеса. Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации. Съдебни процедури в гражданския и наказателен процес. Гражданскоправни и търговски сделки. Нотариални производства. Трудови и служебни правоотношения.
Повече...

Сиела Инфо
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ФИРМИТЕ И ЛИЦАТА- Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи, НОИ, НАП ; Актуална информация за лицата, осъществяващи стопанска дейност на територията на Република България часове след вписването им в регистрите и месеци преди публикуването им в ДВ и бюлетините на държавните институции.
Повече...

Сиела Счетоводство

Всичко необходимо за счетоводителя, събрано на едно място. Водещ информационен продукт, предназначен за счетоводители, финансисти, данъчни консултанти, консултанти по осигуряване, икономисти, държавни служители, мениджъри и други специалисти, които проявяват интерес към счетоводството.
Повече...

Сиела ЕвроСчетоводител
Сиела ЕвроСчетоводител - Експертно приложение на продукта Сиела Счетоводтво.
Европейските счетоводни норми.
Препоръчваме ви като най-добро решение – пакет Сиела Счетоводство + Сиела Евросчетоводител
Повече...

Сиела Здравеопазване
Уникален софтуер консултант, в който ще намерите всички правни норми и изисквания, регулиращи обществените отношения в сферата на здравеопазването между държавни органи, медицински специалисти, пациенти и други лица.

Повече....  Изтегли брошурата.

Сиела Енергетика и околна среда

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА,  предназначена за лица, заети в секторите енергетика и опазване на околната среда. Винаги актуална нормативна база, ведомствена практика - становища, указания и разяснения на институциите, важна справочна и статистическа информация. Подбрана съдебна практика и актове на Европейския съюз.

Повече....    

Сиела Строител

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.Нормативна информация и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията

Повече....

Сиела Образование - Модулна информационно-консултантска система, създадена да подпомага процеса на администриране в училища, детски градини и ИПУ
Повече....

Ciela Law
Двуезична правноинформационна система с българското законодателство и актове на международното публично право, преведени на английски език.
Повече...

Ciela Ru
Българското законодателство в превод на руски език. Нормативни актове и най-важните кодекси.
Повече...

Сиела Митница
ЕКСПЕРТНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА Външнотърговски и митнически режим на Република България.
Повече...

 

уеб дизайнiRobot