Одобрени сме като доставчик на ИКТ услуги

Одобрени сме като доставчик на ИКТ услуги във връзка с изпълнение на ваучерната схема за предоставяне на услуги за Информационни и Комуникационни Технологии на МСП.

Група 2: ИКТ услуги за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси

https://www.sme.government.bg/?page_id=43322

 

 

 

 

 


уеб дизайнiRobot