Киберсигурност

Природата на киберзаплахите се е променила значително през последните 10 години. Ако преди десетилетие повечето вируси се пишеха основно, за да създават поражения, днес киберзаплахите целят финансова изгода.

Те се превръщат в част от нелегална индустрия, чийто оборот се оценява на около 1.5 трлн. долара годишно. От тях 500 млрд. долара са генерирани от кражба на търговска информация и интелектуална собственост, а 160 млрд. долара - от търговия с лични данни. 

CybersecurityНаличието на антивирусен софтуер вече не е достатъчно, за да предпази една организация от кибератаки. Това се дължи на факта, че заплахите са на много нива и е необходимо комплексно решение, което да предпазва организацията от всички тях.

АКТИМ предлага комплексни решения за киберсигурност –за образованието, за бизнеса, за обществения сектор, за дома.

Решения изградени на база на решенията на Eset за бизнеса и за дома. Изграждане и въвеждане на цялостно интегрирано решение за защита на локалната мрежа, което включва минимално:

  • Защитна стена за филтриране на интернет трафика;
  • Система за разпознаване на пробиви;
  • Система с централизирано управление за защита на сървъри и работни станции от зловреден код и мрежови атаки;
  • Управление и филтриране на достъпа до интернет за ограничение на достъпа до нежеланисайтове;
  • Централизирано управление на достъпа, интегрирано с всички компоненти на системата, включително свързване с мрежата;посредством жична или безжична връзка и многофакторнаавтентификация;
  • Възможност за сигурен отдалечен достъп до ресурсите на организацията (VPN);
  • Сървър - физически или виртуален , точки за безжичен достъп, мрежови комутатор, мрежови маршрутизатор;
  • Централизирано събиране, анализ и наблюдение на журнални файлове за разпознаване на събития, свързани с киберсигурността.

Search