Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“

STEM

Какво е STEM: STEM = Science, Technology, Engineering and Mathematics

Финансират се изграждане на STEM центрове и ВОСКС (Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи) в училищата.

Създаване на нова архитектурна образователна среда (която представлява физическия STEM център), която е като съвкупност от учебни пространства с подходящо разпределение, съвременно осветление и озвучаване, работни станции, обзавеждане и оборудване, свързани с учебните STEM дейности.

Внедряване на съвременно технологично оборудване, което обезпечава иновативно и интерактивно обучение по STEM и е съобразено с нуждите и интересите на учениците в различните образователни етапи.

Във връзка с обявения от Министерството на образованието и науката проект за изграждане на училищна STEM среда, посредством процедура по Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 "УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА", ние ще ви помогнем да развиете концепцията за изграждане на STEM среда, която ще подпомогне обучението на учениците в избраните учебни направления. Нашата концепция се основава на внедряването на съвременно надеждно оборудване и софтуер, които ще помогнат учениците да приложат на практика теоретичните знания, придобити по време на учебния процес. 

Ние предлагаме широка гама от продукти, включващи интерактивни дъски, 3D принтери, роботи, решения за виртуална реалност, компютри, таблети, лаптопи, принтери и друга техника, като внимателно сме подбарили предложения, които са надеждни и отговарят на минималните технически изисквания.

Допълнително, концепцията ни за изграждане на STEM среда включва и обучение на учителите, за да могат да използват ефективно новото оборудване и софтуер. Нашите експерти ще проведат обучения, които ще са персонализирани спрямо нуждите на Вашия екип.   

 

Срокове за подаване за проектите

По образец, в ИСУН

Тип училища

Срок за подаване

Срок за оценка

До 200 ученика

до 21 юни 2023

до месец

От 201 до 400 ученика

до 19 юли 2023

до месец

401 и повече ученика

до 21 август 2023

до месец

 

Продукти СТЕМ:

 

Search