ЕРП решения за среден и голям бизнес

Zeron® V/4 Enterprise

Zeron® V/4 Enterprise е най-мощния и най-пълния вариант на системата.

Той поддържа всички модули, съответно: "Счетоводство", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Производство", "Сервиз", "Управление на проекти", "Управление на спедицията" и "Бизнес Интелиджънс".

Със Zeron® Enterprise може да управлявате:

 • Финансово - счетоводните дейности на предприятието
 • Веригата на доставките и продажбите
 • Складовото стопанство и логистичните процеси
 • Производствените процеси, производствени маршрути
 • Процесите на предоставяне на услуги, проекти, абонаменти …
 • Сервизната дейност, рекламациите
 • Взаимоотношенията с клиентите (CRM система)
 • Продажбите на дребно (POS система)
 • Притежава Система за Бизнес анализи (Business intelligence система), BI център - включително чрез табла и графики.
 • Възможност за интеграция с други системи, web магазини и друг софтуер.
 • Системата поддържа множество потребителски роли и множество потребители.
 • Zeron® ERP е интуитивен, бързо и лесно се работи с него, лесно се пренастройва, притежава гъвкавост при промяна на бизнес процесите във фирмата. Разполагате с множество справки и бизнес анализи, които се намират „на един клик разстояние“, като могат да се добавят нови, включително и от потребителите.

Системата едновременно може да работи като десктоп инсталация и през web интерфейс. Има мобилно приложение- Zeron Mobile.  


Zeron® V/4 Enterprise се предлага с внедряване. Внедряването представлява нашата работа по анализа на Вашия бизнес, инсталирането и конфигурирането на софтуера на сървърната част, моделирането на необходимите конкретно за Вашата специфика бизнес процеси, настройки на системата и обучението на персонала за работа, необходими за въвеждането в експлоатация на Zeron® V/4 във Вашата фирма. Внедряването продължава от 3 до 6 месеца, в зависимост от сложността на необходимите Ви бизнес процеси.

Zeron® V/4 Enterprise поддържа също и наложените световни концепции като Material Requirements Planning (MRP), Material Resources Planning (MRPII), Distribution Resourses Planning (DRP), Capable-To-Promise и други.

С ERP Zeron® V4 работят над 2000 български и чуждестранни фирми.

Сравнение между Zeron® Standart и Zeron® Enterprice.

Search