ЕРП решения за малкия и среден бизнес

Zeron® V/4 Standard

Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по-ниска инвестиция. Предлага се с готови моделирани бизнес процеси съобразно опита ни за най-добрите бизнес практики. Поддържа модули "Счетоводство и финанси", "Склад и търговия", "Отношения с клиенти", "Сервизна дейност" и "Производство". Опционално базата данни може да се хоства на наш сървър.

Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.

Search