ЕРП решения за малкия и среден бизнес

Zeron® V/4 Standard

Zeron® V/4 Standard е вариант за фирми, които искат да започнат работа веднага и с по-ниска инвестиция. Предлага се с готови моделирани бизнес процеси съобразно опита ни за най-добрите бизнес практики.

Със Zeron® ERP Standart може да управлявате:

  • Финансово - счетоводните дейности на предприятието
  • Веригата на доставките и продажбите
  • Складовото стопанство
  • Производствените процеси без маршрутни карти
  • Процесите на предоставяне на услуги, абонаменти
  • Сервизната дейност, рекламациите
  • Взаимоотношенията с клиентите (CRM система)
  • Продажбите на дребно (POS система)
  • Притежава Система за Бизнес анализи (Business intelligence система)
  • Системата поддържа множество потребителски роли и множество потребители.

Системата едновременно може да работи като десктоп инсталация и през web интерфейс. Има мобилно приложение- Zeron Mobile.  

Zeron® V/4 Standard се предлага с обучение на Вашия персонал в рамките на 1 до 2 седмици след което можете да започнете реална работа.

Сравнение между Zeron® Standart и Zeron® Enterprice.

Search