HR / ТРЗ софтуер „СТИЛ”

„СТИЛ” e програмен продукт за автоматизирано изчисляване разходите на труд и управление на човешките ресурси - на фирма ЕмСофт ЕООД. В системата всички модули са интегрирани и тя е подходяща както за малки, така и за големи предприятия и организации, независимо от предмета на дейност. Внедрена е в над 900 компании включително в министерства, общини, училища, детски градини, болници.

Предлага се вариант за работа с една фирма, както и с неограничен брой фирми. Системата работи в съответствие с българското трудово, осигурително и данъчно законодателство. Това е съвременен програмен продукт с изцяло графичен дизайн. Работи под Windows XP/VISTA/Windows 7/Windows 8/ Windows 10.

Повече информация

Search