Правноинформационен и справочен софтуер Ciela

СПРАВОЧЕН И ПРАВЕН СОФТУЕР ЗА ГРАЖДАНИТЕ, БИЗНЕСА, СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ СФЕРИ, ЕКСПЕРТИ И ЗВЕНА ОТ СТРУКТУРИТЕ НА ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

В правно-информационни системи Сиела ще намерите текстовете на българската нормативна уредба, българското законодателство в превод на английски език, европейското законодателство. Административни и съдебни процедури. специализирани продукти, съдържащи нормативи и документи, регламентиращи дейността в отраслите счетоводство, строителство, енергетика, образование, външно-търговски режим. Информация за лицата и фирмите - фирмени, финансови и други фактологически данни от историята за лицата от бизнеса в Р България. Списъци с целеви групи по определени критерии за реализиране на маркетингови проучвания и кампании.

Search